CHALLENGE 2:

Gas(t)vrij zonder warmtegordijnen

We gaan minimaal 50 winkels overtuigen om tijdens de winter in 2018 gas(t)vrij te zijn zonder warmtegordijnen (en dus deuren dicht). Wij gaan ze daarvoor in het zonnetje zetten en indien mogelijk krijgen ze een gratis energiescan.

Onderzoek uit o.a. Antwerpen blijkt dat het open laten van de deuren tijdens de winterperiode niet meer klanten oplevert dan automatisch opengaande deuren of dichte deuren. Dichtgaande deuren leveren daarentegen wel een behoorlijk energiebesparing op, zijn comfortabeler voor het personeel en zorgen voor minder winkeldiefstal. Voor meer informatie over het onderzoek in Antwerpen klik hier.

De challenge met Nijmeegse winkeliers start in februari 2018 en wordt gecoördineerd door het Huis voor de Binnenstad. Ook vindt er een nulmeting plaats in het najaar van 2017.

-Wat kan JIJ doen?-

Je kunt helpen door winkeliers te vragen mee te doen aan deze campagne. Winkeliers kunnen zich melden bij het Huis voor de Binnenstad.

Contact aanjager challenge


Nieuws over deze challenge:

No Post found