CHALLENGE 4:

Invasieve exoten

Japanse duizendknoop is een plantensoort die dwars door funderingen van huizen en asfalt van wegen groeit. Deze invasieve exoot, die steeds meer in Nederland voorkomt, is moeilijk te bestrijden. Andere invasieve exoten zijn nog wel te bestrijden mits we daar op tijd mee beginnen!

Invasieve exoten zijn soorten planten en dieren die door toedoen van de mens bewust of onbewust verspreid worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Mensen zetten bijvoorbeeld met de beste bedoelingen hun vijverplanten in een sloot. Niet wetende dat deze daar gaan woekeren doordat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben. Zij nemen dan de plekken in van inheemse soorten die dan verdwijnen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid (waterbeheer en waterkeringen) en brengen veel kosten met zich mee.

Om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit niet afneemt is het belangrijk dat mensen invasieve exoten herkennen, op de hoogte zijn van hun gevolgen en meehelpen met de bestrijding daarvan. Op de zogenaamde Unielijst staan (sinds 2 augustus 2017), 49 soorten exoten die bestreden moeten worden in de Europese Unie. De reuzenbalsemien is een van die soorten.

-Concrete ‘4 daagse’-

1. In maart / april 2018 organiseren we een informatieve bijeenkomst om de Invasieve Exoten onder de aandacht te brengen bij Nijmegenaren.

2. In mei / juni 2018 inventariseren we waar de reuzenbalsemien en andere invasieve plantensoorten voorkomen in Nijmegen en melden dit bij waarneming.nl.

3. In juni 2018, de week van de Invasieve Exoten (15 t/m 24 juni 2018), gaan we alle reuzenbalsemienen verwijderen op een nog nader te bepalen plek in Nijmegen.

4. In augustus / september monitoren we deze plek nogmaals en verwijderen we de opgekomen exemplaren.

Adviesbureau Beleef & Weet coördineert dit project waarin gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Floron en IVN participeren. Scholen zoals Helicon MBO Nijmegen worden benaderd om deel te nemen aan deze actie en aandacht te schenken aan de exotenproblematiek in de week van de Invasieve Exoten.

-Wat kan jij doen?-

  • Wil je meer kennis opdoen over invasieve exoten waardoor je ze goed kunt herkennen en bestrijden bijvoorbeeld in je eigen tuin en buurt?
  • Wil je meehelpen met het inventariseren van de reuzenbalsemien in Nijmegen?
  • Wil je meehelpen met het verwijderen van reuzenbalsemien in de Week van de 
Invasieve exoten?
  • Wil je meehelpen met het monitoren in augustus/september en verwijderen van 
opgekomen exemplaren?

Kortom, wil je mee doen aan deze challenge? Mail dan naar aanjager Annerie Rutenfrans!

Contact aanjager challenge