CHALLENGE 4:

Invasieve exoten

Japanse duizendknoop is een plantensoort die dwars door funderingen van huizen en asfalt van wegen groeit. Deze invasieve exoot, die steeds meer in Nederland voorkomt, is moeilijk te bestrijden. Andere invasieve exoten zijn nog wel te bestrijden mits we daar op tijd mee beginnen!

Invasieve exoten zijn soorten planten en dieren die door toedoen van de mens bewust of onbewust verspreid worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Mensen zetten bijvoorbeeld met de beste bedoelingen hun vijverplanten in een sloot. Niet wetende dat deze daar gaan woekeren doordat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben. Zij nemen dan de plekken in van inheemse soorten die dan verdwijnen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid (waterbeheer en waterkeringen) en brengen veel kosten met zich mee.

Om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit niet afneemt is het belangrijk dat mensen invasieve exoten herkennen, op de hoogte zijn van hun gevolgen en meehelpen met de bestrijding daarvan. Op de zogenaamde Unielijst staan (sinds 2 augustus 2017), 49 soorten exoten die bestreden moeten worden in de Europese Unie. De reuzenbalsemien is een van die soorten.

In Green Capital Nijmegen gaan we concreet aan de slag om de invasieve exoten te bestrijden met de 4Daagse:

-Concrete ‘4Daagse’-

1. Informatieavond op woensdag 16 mei van 20.00 – 22.00 uur.

2. Inventarisatiedag op zaterdag 9 juni van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur. we inventariseren waar de reuzenbalsemien en andere invasieve plantensoorten voorkomen in Nijmegen en melden dit bij waarneming.nl.

3. Bestrijdingsdag op zaterdag 23 juni van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur. Dit is in de Week van de Invasieve Exoten.

4. Controledag op zaterdag 14 juli van 10.00 – 13.00 uur.

Locatie / vertrekpunt voor alle vier de dagen is de Kinderboerderij De Goffert, Slotemaker de Bruïneweg 268. Welkom!

Adviesbureau Beleef & Weet coördineert dit project waarin gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Floron en IVN participeren. Scholen zoals Helicon MBO Nijmegen zijn benaderd om deel te nemen aan deze actie en aandacht te schenken aan de exotenproblematiek in de week van de Invasieve Exoten.

– Kijk voor meer informatie op www.wiedewiedenweg.nl

En doe mee met deze 4Daagse! Je kunt je aanmelden bij aanjager Annerie Rutenfrans.

Contact aanjager challenge