Please provide valid post grid id, ex: [post_grid id="123"]

CHALLENGE 2:

Afvalscheiding hoogbouw Dukenburg

De wijk Zwanenveld (Dukenburg) kent een blauwe en rode flat waar rondom sprake is van een hoge mate van vervuiling in de openbare ruimte: afvaldumping in groenstroken, met luiers als specifieke ergernis.

Afvalbeheer functioneert hier onvoldoende, iets dat in lijn is met de algehele afvalscheidingsproblematiek in hoogbouw in Nederland. Deze challenge wil bijdragen aan het verbeteren van de situatie rondom deze flats door een oplossing te creëren vanuit de behoeften en het gedrag van flatbewoners.

Beoogde resultaat

Middels het toepassen van de ‘Maatwerk voor Afvalscheiding’-toolkit willen wij samen met bewoners een oplossing creëren die in de praktijk getest wordt en bijdraagt aan het verbeteren van de afvalsituatie in Zwanenveld en daarmee afvalscheiding in hoogbouw in Nijmegen.

Wat kun jij doen?

  • We willen bewoners van de blauwe en rode flat uitnodigen mee te doen met het vormgeven van een oplossing;
  • Ondersteuning bij het promoten van een bewonersbijeenkomst (jan/feb 2018) bij de blauwe en rode flatbewoners;
  • Ondersteuning bij het organiseren van een bewonersbijeenkomst (jan/feb 2018) op locatie in Zwanenveld.

Contact Koen Vrielink


Nieuws over deze challenge: