Mijn Groene Wijk

9 duurzame acties in 9 wijken in Nijmegen!

 

In 2019 gaan we in 9 wijken in Nijmegen in 9 maanden tijd 9 Challenges opstarten. Deze challenges worden bedacht en uitgevoerd door bewoners zelf!

Te denken valt aan gezamenlijke moestuinen, steenbreek in jouw straat, zo min mogelijk voedsel verspillen met elkaar, ga zo maar door. Altijd samen met andere wijkbewoners. Dat geeft energie, daar worden mensen blij van en zo is een duurzame stap zetten ineens ook gewoon leuk om te doen.

Het 1e project is een feit. Lees er hieronder meer over.

Wijk: Weezenhof
Initiatief: Vergroten van de biodiversiteit

Lees hier verder

Heb je suggesties voor jouw eigen wijk?
Stuur dan een e-mail naar bram@lentekracht.com

We zullen altijd reageren op je bericht. Uit alle aanmeldingen zullen we een selectie maken.

Selectie-criteria
• Het project heeft te maken met duurzaamheid, dus bijvoorbeeld vergroening, energie, afkoppelen regenwater, zwerfafval, et cetera. Kijk maar eens bij de challenges aan welke onderwerpen je kunt denken.
• Het is een initiatief / idee van bewoners uit de wijk
• Idee op korte termijn op te starten en te realiseren (als meerjarenplan, dan op te knippen in korte periodes)
• Benodigde kosten maximaal € 5.000,-. Denk aan aanschaf materialen e.d., nadrukkelijk niet als urenvergoeding in te zetten.
• Steun Mijn Groene Wijk is nodig om het initiatief te ondersteunen, zonder die steun zou het niet van de grond komen.

Twijfel je of je initiatief in aanmerking komt? Stuur ons dan gerust even een mail.