Mijn Groene Wijk

9 duurzame acties in 9 wijken in Nijmegen!

Begin 2019 zijn we begonnen om in 9 wijken in Nijmegen in 9 maanden tijd 9 Challenges op te starten. Al deze challenges zijn bedacht en uitgevoerd door bewoners zelf. Omdat er zoveel enthousiasme bleek te bestaan onder Nijmegenaren hebben wij na de eerste 9 succesvolle initiatieven de lijn doorgetrokken. Met groot succes: in totaal zijn/worden er maar liefst 17 initiatieven uitgevoerd!

Alle initiatieven zijn gebaseerd op een duurzaam idee van bewoners zelf. Te denken valt aan gezamenlijke moestuinen, vergroening in jouw straat, zo min mogelijk voedsel verspillen met elkaar, ga zo maar door. Altijd samen met andere wijkbewoners. Dat geeft energie, daar worden mensen blij van en zo is een duurzame stap zetten ineens ook gewoon leuk om te doen.

Hieronder lees je welke projecten gerealiseerd zijn. De resterende initiatieven (vanaf #10) zullen regelmatig worden toegevoegd aan deze lijst.

Wijk 1: Weezenhof

Initiatief: Vergroten van de biodiversiteit door een diversere aanplant.

Weezenhof

Lees hier verder

 

Wijk 2: Biezen

Initiatief: Meer groen en biodiversiteit door adoptie boomspiegels.

De Biezen

Lees hier verder

 

Wijk 3: Hazenkamp

Initiatief: Verminderen ecologische voetafdruk aan de hand van voedsel.

Hazenkamp
Joke, Pjotr en Miek

Lees hier verder

 

Wijk 4: Nije Veld

Initiatief: Opvangen regenwater van het dak van het wijkcentrum om in de moestuin te benutten.

NijeVeld
Lucy Platvoet

Lees hier verder

 

Wijk 5: Hatert

Initiatief: Vergroenen Irene Vorrinkstraat en bevorderen verkeersveiligheid.

Lees hier verder

 

Wijk 6: Hatert

Initiatief: Duurzaamheidsbijeenkomsten.

Deze inwoners zijn op 19 oktober jl. gestart met een eerste actie in de wijk: met zoveel mogelijk mensen zwerfafval verzamelen. En daarnaast een voetbaltoernooi voor de kinderen, een luchtkussen en heerlijk eten.

Lees hier verder

 

Wijk 7: Groenewoud

Initiatief: afvalscheiding studentencomplex Hoogeveldt.

Deze drie studenten gaan aan de slag met het verhelderen van de afvalscheidingsregels, mede voor internationale studenten. Met als doel om de flat, hun leefomgeving, beter opgeruimd te krijgen en het afval dus beter te laten scheiden.

Lees hier verder

 

Wijk 8: Hengstdal

Initiatief: Isoleren door warmtescans.

Met behulp van warmtebeeldcamera’s gaan deze inwoners van Hengstdal aan de slag om zo isolatie van huizen in de buurt te verbeteren.

Lees hier verder

Wijk 9: Wolfskuil

Initiatief: Vergroenen, regenwater afkoppelen en anders benutten.

Bij de Varenstraat ontstaat vaak een grote plas water na hevige regenval. Men wil daarom de straat gaan vergroenen door middel van plantenbakken en een boom. Daarnaast zal er regenwater worden afgekoppeld en het opgevangen regenwater anders worden benut.

Lees hier verder

En we hebben de filmpjes nog even voor je op een rij gezet: leuk toch?!


Initiatieven #10 en verder

Wijk 10: Galgenveld

Initiatief: Stadsfeest van de Biodiversiteit.

In stadspark ‘Het Groene Perron’ aan de Oude Groenewoudseweg in de wijk Galgenveld, Nijmegen vond op zondag 1 december de opening plaats van het ‘Groene Vlinderlint’. De insteek van het vlinderlint is dat door middel van bijen- en vlindervriendelijke beplanting de twee stadsparkjes aan de Oude Groenewoudseweg met elkaar verbonden worden. Hiermee zet Nijmegen een eerste stap voor een duurzame stedelijke groene inrichting. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers (werkgroep ‘Hortus Civitatis’) om in de toekomst zoveel mogelijk groene elementen – zoals bermen, stadsparken en stadstuinen – aan elkaar te koppelen. Op deze wijze ontstaan door de stad Nijmegen heen een groot aantal stapstenen als groene vlinderlinten, wat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit binnen de stad. Zeker in deze tijd van een opwarmend klimaat is een toenemende diversiteit aan planten en dieren van groot belang voor het leven in de stad.

Na de opening van de Groene Vlinderlint-route was er een wandeling naar het Parochiehuis van de Antonius van Paduakerk (Van Slichtenhorststraat 81) voor een bijeenkomst, met onder meer de ‘Tabula Civitatis’ (Tafel van de Stad met inheemse zaden), een korte toespraak van professor J. Schaminee van de Radboud Universiteit, kruidenthee van Landgoed Grootstal en een performance door kunstenaars José Geurts en Boudewijn Corstiaensen.

Opening van het ‘Groene Vlinderlint’. Foto: Eric van Haalen ©  DPG Media

Bekijk hier het filmpje


Wijk 11: Hazenkamp

Initiatief: Mezenkastjes Karbouwstraat

In de Hazenkamp hebben bewoners rondom het buurtplein aan de Karbouwstraat/Alligatorstraat de handen ineengeslagen. Om de eikenprocessierups te bestrijden hebben zij namelijk een aantal mezenhuisjes opgehangen om natuurlijke vijanden zoals de pimpelmees en de koolmees te lokken. Een actie ten gunste van de biodiversiteit. Naast deze activiteit hebben zij het buurtplein vergroend en de mogelijkheden voor het opvangen van regenwater verkend. Het plein kent veel steen, wat de afvoer van hemelwater bij extreme regenbuien niet ten goede komt.

Bekijk hier het filmpje op YouTube: https://youtu.be/nqso_LlZMIc


Wijk 12: Grootstal/Hatertse Hei

Initiatief: Informatiebord wijktuin “De Groene Schakel”

Bewoners uit de wijken Grootstal en Hatertse Hei hadden de gezamenlijke wens voor een stadstuin. De initiatiefnemers hadden voor ogen dat deze stadstuin vele voordelen moest gaan bieden voor bezoekers. Zo wilden de initiatiefnemers onder meer de stadstuin (1) waardevol groen maken, dat bewoners van zowel de wijk Grootstal als de Hatertse Hei uit zou nodigen om naar buiten te gaan en de stadstuin te bezoeken, (2) een ontmoetingsplaats creëren voor mensen van verschillende leeftijdsgroepen, (3) gezamenlijke activiteiten van wijkbewoners organiseren, (4) het ‘wijkgevoel’ versterken en (5) educatie verzorgen op het gebied van onder meer duurzaamheid, de natuurbeleving versterken en informatie verstrekken over de wijk en haar omgeving.

Een locatie voor de tuin werd uiteindelijk gevonden naast het wijkcentrum ‘de Schakel’. De afgelopen maanden zijn bewoners en andere vrijwilligers actief bezig geweest met de aanleg van de tuin. De verwachting is dat vanaf maart/april de eerste zaden kunnen worden geplant in de stadstuin die de naam ‘de Groene Schakel’ zal gaan dragen.

Om de vijf eerder genoemde functies van de tuin te ondersteunen wilden de initiatiefnemers een informatiebord plaatsen op het terrein om zodoende bezoekers van actuele informatie te voorzien en hen bij de tuin te betrekken. Het bord zal een belangrijke sociale rol vervullen binnen de stadstuin. Via ‘Mijn Groene Wijk’ werd de komst van dit informatiebord werkelijkheid.

Op 5 september is de tuin feestelijk geopend. De stadstuin is expliciet bedoeld voor iedereen, dus niet alleen voor de direct omwonenden.

Bekijk hier het filmpje op YouTube: https://youtu.be/LFp-CVjjT9s

Mocht u nog vragen hebben aan de initiatiefnemers? Of zou u het leuk vinden om bij te dragen aan de aanleg/onderhoud van de tuin? Neem in dat geval contact op met Wijktuin ‘De Groene Schakel’ zelf via het volgende e-mailadres: bestuurdegroeneschakel@gmail.com

Wijk 13: Biezen

Initiatief: Buurtmoestuin “de Bonte Specht”

Naar aanleiding van een artikel ”Buurtmoestuin! Hoe pak je dat aan?” in de regio krant De Brug is er belangstelling vanuit de buurt ontstaan om het stuk “niemandsland” tussen spoor en de Eerste Oude Heselaan als buurtmoestuin in te richten. Dit stuk “niemandsland” is de buurt al lange tijd een doorn in het oog. Er wordt gedeald, getippeld en veelvuldig vuil gedumpt. Overdag heerst er een heerlijke ontspannende sfeer in de Eerste Oude Heselaan en Weurtseweg; het zijn prachtige, groene straten met gemêleerde bewoners en veel spelende kinderen in de speeltuin. Zodra de zon onder gaat echter herkennen de bewoners hun eigen straten niet meer. Door de ideale ligging ten opzichte van station en centrum, de diverse vluchtwegen en het enorme, onbenutte parkeerterrein, wordt allerlei gespuis aangetrokken.

Om deze grond nuttig te gebruiken voor de buurt en omgeving hebben de bewoners er de laatste maanden met behulp van Mijn Groene Wijk en gemeente Nijmegen een buurtmoestuin aangelegd. Deze functioneert inmiddels al als nieuwe ontmoetingsplek in de wijk! 

5500

Bekijk hier het filmpje op YouTube: https://youtu.be/xDsLr-18A5Y

Wijk 14: Oud-West / Wolfskuil

Initiatief: aanpak afvalproblematiek

Wijkregisseur Openbare Ruimte Jeffrey Leeuwenhaag

Twee initiatieven in Oud West hebben we samengebracht om op beide locaties de afvalproblemen aan te pakken. Op beide locaties werd namelijk veel afval op verkeerde momenten aangeboden en werd grof vuil in de straat gedumpt. Door middel van het plaatsen van borden en het rondbrengen van speciaal ontworpen flyers hebben de bewoners hun buren willen bewegen om met meer aandacht om te gaan met de wijze waarop zij hun afval aanbieden. Daarbij hebben zij bewust een positieve insteek gekozen: helpen en informeren ipv verbodsborden of vingertje wijzen.

Bekijk hier het gehele filmpje