Mijn Groene Wijk

9 duurzame acties in 9 wijken in Nijmegen!

In 2019 gaan we in 9 wijken in Nijmegen in 9 maanden tijd 9 Challenges opstarten. Deze challenges worden bedacht en uitgevoerd door bewoners zelf!

Te denken valt aan gezamenlijke moestuinen, vergroening in jouw straat, zo min mogelijk voedsel verspillen met elkaar, ga zo maar door. Altijd samen met andere wijkbewoners. Dat geeft energie, daar worden mensen blij van en zo is een duurzame stap zetten ineens ook gewoon leuk om te doen.

Hieronder lees je welke projecten van start zijn gegaan. Klik op de foto’s om de filmpjes te bekijken!

Wijk 1: Weezenhof

Initiatief: Vergroten van de biodiversiteit door een diversere aanplant

Weezenhof

Lees hier verder

Wijk 2: Biezen

Initiatief: Meer groen en biodiversiteit door adoptie boomspiegels

De Biezen

Lees hier verder

Wijk 3: Hazenkamp

Initiatief: Verminderen ecologische voetafdruk aan de hand van voedsel

Hazenkamp
Joke, Pjotr en Miek

Lees hier verder

Wijk 4: Nije veld

Initiatief: Opvangen regenwater van het dak van het wijkcentrum om in de moestuin te benutten.

NijeVeld
Lucy Platvoet

Lees hier verder

Wijk 5: hatert

Initiatief: Vergroenen Irene Vorrinkstraat en bevorderen verkeersveiligheid

Lees hier verder

Wijk 6: hatert

Initiatief: Duurzaamheidsbijeenkomsten

Deze inwoners zijn op 19 oktober jl gestart met een eerste actie in de wijk: met zoveel mogelijk mensen zwerfafval verzamelen. En daarnaast een voetbaltoernooi voor de kinderen, een luchtkussen en heerlijk eten.

Lees hier verder

Wijk 7: Groenewoud
Initiatief: afvalscheiding studentencomplex Hoogeveldt

Deze drie studenten gaan aan de slag met het verhelderen van de afvalscheidingregels, mede voor internationale studenten. Met als doel om de flat, hun leefomgeving, beter opgeruimd te krijgen en het afval dus beter te laten scheiden.

Lees hier verder

Wijk 8: Hengstdal
Initiatief: Isoleren door warmtescans

Met behulp van warmtebeeldcamera’s gaan deze inwoners van Hengstdal aan de slag om zo isolatie van huizen in de buurt te verbeteren.

Lees hier verder

Wijk 9: Wolfskuil
Initiatief: Vergroenen, regenwater afkoppelen en anders benutten.

regenton mirtestraat

Bij het kruispunt van de Mirtestraat en de Varenstraat ontstaat vaak een grote plas water na hevige regenval. Men wil daarom de straat gaan vergroenen door middel van plantenbakken en een boom. Daarnaast zal er regenwater worden afgekoppeld en het opgevangen regenwater anders worden benut.

In januari verschijnt het filmpje van deze bewoners.

Lees hier verder

Heb je suggesties voor jouw eigen wijk?

Stuur dan een e-mail naar bram@lentekracht.com
Momenteel hebben we meer dan 9 initiatieven aangemeld gekregen, dus bij nieuwe aanvragen zullen we kijken wat er mogelijk is, of het idee doorspelen aan de betrokkenen bij de gemeente.

Selectie-criteria

• Het project heeft te maken met duurzaamheid, dus bijvoorbeeld vergroening, energie, afkoppelen regenwater, zwerfafval, et cetera. Kijk maar eens bij de challenges aan welke onderwerpen je kunt denken.
• Het is een initiatief / idee van bewoners uit de wijk
• Idee op korte termijn op te starten en te realiseren (als meerjarenplan, dan op te knippen in korte periodes)
• Benodigde kosten maximaal € 5.000,-. Denk aan aanschaf materialen e.d., nadrukkelijk niet als urenvergoeding in te zetten.
• Steun Mijn Groene Wijk is nodig om het initiatief te ondersteunen, zonder die steun zou het niet van de grond komen.

Twijfel je of je initiatief in aanmerking komt? Stuur ons dan gerust even een mail.