Enthousiaste eerste opruimactie Zwanenveld

 

Woensdag 29 augustus vond in het kader van de Green Capital Challenge “Afvalproblematiek hoogbouw Zwanenveld” de eerste buurtopruimactie plaats rondom de rode en blauwe flat in Zwanenveld.

Deze opruimactie was de eerste van een reeks acties bedoeld om de belangrijkste afvalproblemen rondom de flats (zwerfafval en verkeerd aanbiedgedrag) effectief en blijvend aan te pakken. Dit actieplan is totstandgekomen een groep actieve bewoners. Vervolgens is met overige stakeholders in de buurt (gemeente Nijmegen, Dar, Talis en Brede School Prins Maurits) gekeken hoe dit kon worden gefaciliteerd.

Uiteindelijk hebben bewoners, samen met een enthousiaste groep kinderen van de Brede School Prins Maurits, zwerfafval in de omgeving van de flats opgeruimd. Hierbij zijn in totaal twee volle vuilniszakken zwerfvuil meegenomen. Vervolgens is onder het genot van koffie, thee, appels en cake gezellig nagepraat. Daarnaast hebben aanwezigen van gemeente Nijmegen, Bureau Handhaving, Dar, en Talis eventuele vragen en opmerkingen van bewoners beantwoord.

Het enthousiasme van de kinderen werkte aanstekelijk en zorgde bij alle aanwezigen voor een positieve, energieke sfeer. Zowel bewoners als stakeholders waren dan ook erg te spreken over de actie en kijken uit naar het vervolg. Deze zal plaatsvinden op Burendag op 22 september.

Die dag zal een buurtschoonmaakactie plaatsvinden waarbij bewoners, wederom ondersteund door gemeente, Dar en Talis, samen aan de slag gaan om de entrees en stoepen rondom hun flats op te knappen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *