Eerste bijeenkomst Energiebesparing

De eerste bijeenkomst van Energiebesparing vond plaats op 14 februari 2017 in het gemeentehuis in Nijmegen. Met 26 personen de grootste opkomst tot nu toe!

Aanjager Jan vd Meer heeft een introductie gegeven tav achtergrond, doel en rol Green Capital Challenges voor 2018, het thema Energiebesparing, de challenges binnen het thema en de te vullen “bingokaart” voor de bewoners van Nijmegen.

Na een korte voorstelronde zijn we aan de slag gegaan. De hele diverse groep heeft veel verschillende ervaringen wat perfect is om elkaar aan te vullen. De totale groep is in 5 groepjes uiteen gegaan (gericht op de verschillende doelgroepen) met als opdracht te brainstormen over mogelijke challenges. Hieronder per groep de belangrijkste punten:

Winkels: Bij de brainstorm tav winkels zijn de volgende ideeën opgekomen:

 • De groep heeft tav winkels een onderscheid gemaakt op waar je iets mee zou kunnen doen, te weten Verwarmen, Koelen en Verlichting;
 • Men wil kijken naar hoe meer inzicht te geven aan de ondernemers, hoe dit te meten en hoe dit terug te koppelen;
 • Hoe krijg je bij winkels/horeca meer bewustwoording rondom het thema energiebesparing. Ook vanuit de techniek geredeneerd, je hebt de kant van technische alternatieven, maar ook de kant van het gedrag/de psychologie. Hoe kun je dit addresseren. Ook dat voorlopers andere ondernemers mee helpen overtuigen;
 • Bij horeca wil men kijken naar het potentieel van energiebesparing bij bv terrasverwarming. Welke mogelijkheden zien we hier nog. Een Nijmeegs bedrijf (Sit & Heat) heeft hier alternatieven voor;
 • Bij winkels wil men vooral kijken naar het “open deuren beleid” om zo op energie te besparen. Dit wil men op een grondige manier aanpakken. Men wil feitelijk onderbouwd kijken naar het potentieel, maar daarbij niet de andere aspecten uit het oog verliezen (open deuren zijn wellicht barriere voor potentiële klanten om binnen te komen, maar open deuren geven wellicht ook meer kans op diefstal). Is er op een goede feitelijke manier te onderbouwen dat een ander beleid tav open deuren gunstiger uitpakt tav energiebesparing.

De groep gaat dit laatste idee verder uitwerken in een SMART challenge.

Bedrijven: Bij de brainstorm over bedrijven zijn de volgende ideeën opgekomen:

 • Het zou goed zijn om een inventarisatie te maken over welk soort bedrijven er in Nijmegen zijn, hoe ze georganiseerd zijn (bv via bedrijvenkringen, maar ook via landelijke organisaties), welke algemene verplichtingen ze moeten toepassen via bv Meerjarenafspraken, iso normen, etc. en wat hun jaarlijkse E en G verbruik is. Dit ter informatie om de challenges goed te ondersteunen;
 • Concrete challenges die we zouden kunnen uitvoeren:
  • Een MKB check up (deze zijn over het algemeen gratis), of voor de iets grotere bedrijven een check up voor +/- 1500 Euro. Dit zou ondersteund kunnen worden door o.a. studenten/werklozen die opgeleid kunnen worden;
  • Samenwerking met hogescholen/universiteiten die vouchers ter beschikking kunnen stellen om studenten een check up te laten uitvoeren;
  • Via de aanbodkant zou je installateurs/aannemers meer kunnen inzetten, bv om iets extra’s te doen bij bedrijven waar zij al het onderhoud ed doen;
  • Via de gemeente zouden leningen uitgegeven kunnen worden voor bedrijven die nu niet direct geld hebben om te investeren, maar wel aan de gang zouden willen;
  • Daar er steeds meer ICT in bedrijven gebruikt wordt, zouden we kunnen kijken of E-besparing kunnen realiseren tav het aansturen van apparaten/processen en de bijbehorende controlmechanismen of in het gebruik van ICT zelf;
  • We zouden een soort wedstrijd kunnen organiseren (in verschillende categoriën) wie het meeste Energiebesparing zou kunnen realiseren. Vanuit de groep is aangegeven dat je, net als voor particulieren, ook voor bedrijven een soort labels hebt. De challenge voor ons zou kunnen zijn om bedrijven in verschillende categoriën 1 label te upgraden. Dit alles gefaciliteerd door universiteit/hogescholen.

De groep vond dit laatste idee leuk en goed om verder uit te werken in een SMART challenge.

Corporaties: Bij de brainstorm over corporaties is een heel concreet idee voor een challenge opgekomen. Deze challenge bestaat uit een aantal specifieke punten:

 • De corporatie wil met 1 complex aan de gang gaan (bv 50 huurders);
 • De corporatie wil een goede verbinding leggen met de huurders, bv via een huurdersvereniging (Talis + bewoners). Een voorbeeld hiervan is ACCIO= een huurdersvereniging die als 1 van hun thema’s al duurzaamheid heeft benoemd(met een specifieke werkgroep). Energiebesparing zou een mogelijk thema kunnen zijn;
 • Een heel belangrijk onderdeel is dat de huurders/burgers elkaar helpen/overtuigen/betrekken bij besparingen en verduurzaming. Dit kan bv via “appeltaartgesprekken”, ideeën-generatie of een keuzelijst van opties;
 • Een concreet doel tav dit complex zou kunnen zijn dat het complex 20% op hun energie gaat besparen;
 • Een mooi onderdeel kan zijn dat we vanuit gedragswetenschappen gaan kijken hoe we het gedrag van de huurders kunnen analyseren en kunnen veranderen.

De groep “corporaties” gaat dit idee verder uitwerken.

Overheid: De groep heeft de volgende ideeën rondom challenges hoe de overheid kan bijdragen:

 • Gemeente kan zich richten op haar eigen gebouwen en op de openbare ruimte om daar concreet zichtbare projecten te implementeren, zoals:
  • Eigen gebouwen aanpakken tav energiebesparing;
  • Openbare ruimte aanpakken tav energiebesparings mogelijkheden;
 • Optimaliseer energiebesparing door o.a. :
  • Strategische/beleidsmatige aansturing;
  • Subsidies;
  • Regelgeving;
  • Assetmanagement;
 • Insteek op gedragsverandering binnen gemeentelijke organisaties:
  • 5% energiebesparing in eigen organisatie (tov concrete nulmeting);
  • Burgers in contest x% energiebesparing.
 • Aan de gang met bv 1 wijk tav innovatieve led- laadpaal actie;
 • Aan de gang met een “nijmeegse led-weg vd toekomst”;
 • Scheiden van benzine/diesel en elektrische auto’s in parkeergarages, zodat je tav ventilatie minder intensieve afzuiging bij elektrisch dek zou kunnen realiseren;

De groep gaat kijken of ze in een buurt/wijk, bijvoorbeeld neerbosch oost als referentie buurt, bovenstaande mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Particulieren: De groep heeft de volgende ideeën rondom challenges hoe bewoners in actie te krijgen;

 • Het organiseren van een prijsvraag rondom een duurzame leefomgeving;
 • De uitdaging om een maand energie-vrij te leven. Dus bijvoorbeeld niet op gas koken, zo min mogelijk of geen verlichting aan, etc.
 • Bij studentenhuizen kijken naar potentieel te besparen energie:
  • Met een scan, een wedstrijd of een bierprijs (studentenhuis wat wint krijgt een maand lang gratis bier)
 • Een wijkbattle organiseren om zoveel mogelijk energie te besparen;
 • Scholen: de kinderen nemen het mee naar huis, zodoende komen ook de ouders er mee in aanraking. Van dit laatste idee wordt door de groep aangegeven om dit bij het thema onderwijs te voegen. De Bastei is hier al druk mee bezig;
 • Het aanstellen van wooncoaches, bedrijven (intallateurs, e-adviserus, aannemers) zouden dit dan kunnen uitvoeren;
 • Het aanstellen van wooncoaches voor +/- 500 woningen. Ideeën die hierbij een rol kunnen spelen zouden kunnen zijn:
  • Appeltaartgesprekken om mensen met elkaar in verbinding te krijgen;
  • Het meten van energieverbruik bij burgers om zo bewustwording te krijgen;
  • Het uitvoeren van energiescans voor bewustwording/potentie aan te geven;
  • Het aanbieden van een starterspakket, om zodoende momentum te krijgen;
  • Richtingen op de gedragscomponent, hoe kun je dit beïnvloeden;
  • Daarbij moeten we goed kijken hoe je resultaten concreet en meetbaar maakt om zo ook een stuk zichtbaarheid te creeëren.

Met dit laatste idee, wellicht nog in combinatie met de andere ideeën gaat de groep aan de gang. Ook zij gaan en A4-tje opstellen.

 1. Bijdrage aan de Green Capital Bingokaart: De groep mbt particulieren heeft bedacht dat er een huizenroute komt met huizen die al veel aan energiebesparing doen. Bij volgen van de huizenroute krijg de particulier/bewoner van Nijmegen een stempel voor de bingokaart.
 2. Planning nieuwe bijeenkomst

Jan vd meer zal een voorstel sturen voor een volgende bijeenkomst voor over ongeveer 1,5 maand.

In de volgende bijeenkomst zullen we de 5 verschillende Uitgewerkte SMART A4-tjes per doelgroep verder bespreken en verder ingaan op de bingo bijdrage.

Heb je interesse om je hierbij aan te sluiten? Stuur een mail naar janvandermeer@greencapitalchallenges.nl

1 gedachte over “Eerste bijeenkomst Energiebesparing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *