Bijeenkomst Zorg en bewegen

Het team van Zorg en bewegen kwam deze week weer bij elkaar en dat leidde tot concrete ideeën! Hierbij het verslag van de bijeenkomst. Binnenkort komen deze challeges concreet op de website maar daarvoor moet nog iets meer worden overlegd.

 

Na een druk overleg werd besloten de volgende thema’s nader uit te werken:

 • Meer bewegen
  • Stimuleer fietsen/alternatief vervoer/actieve mobiliteit
  • Stimuleer wandelen

Beide invalshoeken richten zich op meerdere doelgroepen.

 • Vermindering afval medicijnen

Smart doelstelling en Stakeholders

De uitkomst:

 1. Challenge Meer bewegen met de fiets

Doel: iedereen op de fiets door middel van RingRing. Ook mensen in een sociaal isolement. Fietsers sparen voor een goed doel, bijvoorbeeld een duofiets.

De uitkomst is meetbaar door het aantal ritten dat mensen maken. Zowel de kilometers als de  deelnemers zijn zichtbaar. Het is meetbaar of er meer of minder wordt gefietst in de periode van de Challenge?

Stakeholders: stadsdelen, wijken, gemeente

Opmerkingen:

 • De Challenge is geen wedstrijd. We werken naar een gezamenlijk doel. In de Challenge kunnen wel de verschillen per stadsdeel worden benoemd.
 • De app is beschikbaar en bruikbaar. Nulmeting uitvoeren.
 • Tijdsgebonden: periodiek gebruiken, nieuwsbrieven.
 • Per periode worden doelen per kilometers/deelnemers vastgesteld.

 

Challenge 2: Meer bewegen door te wandelen

Loop 100 km extra in 2018

Het idee:

Mensen sparen stadsommetjes door ze te lopen. Dit is meetbaar via een app (er is al een app voor de ommetjes). Haalbaar 25 ommetjes in 1 jaar.  Het is realistisch, want de ommetjes zijn  4 km per wandeling. Iedereen van 8 tot 80 jaar kan meedoen.

Stakeholders:

 • gemeente Nijmegen (aanpassen app)
 • Marieke van Kan (gemeente Nijmegen)

Opmerkingen:

 • Communicatieplan maken
 • Beloning
 • Faciliteiten voor marketing
 • Is er geld voor beschikbaar?

Challenge: Vermindering afval medicijnen:

Doel:

Binnen 3 X een week hebben 5.000 mensen hun ongebruikte medicijnen ingezameld bij de DAR en samenwerkende partijen. Deze mensen zijn zich bewust van de gevolgen van medicijnen voor het drinkwater.

Stakeholders:

 • Waterschap Rivierenland
 • Apothekers (kring van apothekers)
 • Huisartsen (folders/flyers/schermen)
 • Gemeente
 • DAR
 • Verstrekkende partijen zoals Kruidvat

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *