Eerste bijeenkomst Water

Margot Ribberink schrijft:

Wat een leuke bijeenkomst! Ik had niet verwacht dat zoveel mensen de eerste vergadering van het thema water zouden bijwonen. Uiteindelijk waren er 13 mensen. Na het voorstelrondje bleek dat we heel wat enthousiasme, maar voor heel veel kennis, ervaring en netwerkcontacten hebben. Heel goed dat er ook een paar aanjagers van andere thema’s aanwezig waren. Ik denk dat het heel nuttig is dat we kijken of we verbindingen tussen de thema’s kunnen maken en elkaar kunnen helpen en versterken.

Omdat de gemeente ook iets met het thema water gaat doen (op dit moment weten we nog niet wat hoe) focussen wij ons op projecten waarbij we de mensen uit Nijmegen bewuster en meer betrokken kunnen maken. Ik ben door Michiel Hustinx uitgenodigd om in het bestuur van de Stichting Green Capital van de gemeente  in samenwerking met Haskoning plaats te nemen.

Het thema water is heel breed. Er zijn zoveel aspecten waar we iets mee kunnen doen.  Water als de rivier, de levensader van Nijmegen. De nevengeul als grootste klimaatadaptatieproject in Europa zal in 2018 ons visitekaartje zijn. Bij de Waal kunnen we denken aan waterkwaliteit en luchtkwaliteit. Een thema zou kunnen zijn om de scheepvaart een zetje in de duurzame richting te geven. We hebben al een naam voor dit project: schoon schip maken.

Uiteraard is waterveiligheid een heel belangrijke. De waterschappen zijn op dit moment in gesprek met de gemeente of zij in het Green Capital Jaar iets kunnen organiseren om de burgers van Nijmegen zich bewuster maken van de overstromingsrisico’s voor de Waal (Deltapan van de Deltacommissie).

Het thema water is ook te koppelen aan energieopwekking. Kunnen we door waterbewegingen of door temperatuurverschillen water/lucht groene energie opwekken. Ook daar zijn een aantal leuke voorbeeldprojecten over te vinden zoals het waterrad in de rivier de Dommel en de Orion Water Mill.  Het zou nuttig zijn om uit te zoeken of er in Nijmegen al initiatieven zijn waar we ons kunnen aansluiten.

De Waal is door de transformatie ook aantrekkelijk geworden voor recreatie en toerisme.  Hoe zouden we dat kunnen stimuleren op een duurzame manier. Bijvoorbeeld door het plaatsen van toiletten of door na te denken hoe we mensen zonder auto naar de eilandjes en strandjes zouden kunnen brengen. Intussen zien we wel steeds mee vervuiling op de strandjes. Hoe kunnen we het (plastic) \afval op een positieve/ludieke manier door de bezoekers zelfs kunnen laten opruimen.  Ook hier wordt al over nagedacht.  Ook bij dit onderwerp is het handig om te inventariseren wat er al gebeurt in Nijmegen. Misschien is het leuk om iets met kunst te doen.

De Waal is een plek waar we allerlei aspecten rondom het thema water kunnen laten zien. De vraag is, hoe bereiken we mensen die nog niets met duurzaamheid hebben te interesseren. Misschien wel door (maar ook dat bestaat al) leuke wandelingen of misschien wel een kano/kluun tocht langs en over de rivieren waarbij zijdelings nog een thema biodiversiteit van Ingrid Kerkvliet aangesneden kan worden. Naast wandelingen zouden we in augustus 2018  iets willen groots organiseren rondom de SpiegelWaal. Hoe leuk zou het zijn als het Duurzaamheidscafe in plaats van in de Lux buiten organiseren in augustus. Dan is het toch mooi weer…. Misschien dat we het avondvullend programma met leuke sprekers/watermuziek kunnen afsluitend met prachtig onweer boven Bemmel)?

Het thema Sport en water hebben ook raakvlakken. Misschien kunnen we samen iets organiseren ( in samenwerking met Phocas/waterscouting). Een roeiwedstrijd/zwemwedstrijd/ schoonspringen vanaf de Waalbrug/ kanotochten…

Natuurlijk kunnen we ook een ander of een tweede project water organiseren niet rondom de waal maar juist in de stad. De stad heeft nog steeds grote problemen als er een maatschappij ontwrichtende bui met extreem veel water, hagelstenen ter grootte van sinaasappels of stroboscopisch onweer overtrekt. De vraag is, hoe kunnen de bewoners van Nijmegen hiervan bewust maken en hoe krijgen we ze zover mee te werken aan bijvoorbeeld het ontkoppelen van het regenwater.  In Duitsland zijn ze al veel verder, daar is rioolrecht gekoppeld aan je waterverbruik en liggen de ontkoppelstukken gewoon bij de Intratuin. Ton Verhoeven van de gemeente is al bezig met het project Steenbreek.  Misschien kunnen we daar voor particulieren aanhaken, bijvoorbeeld als mensen stenen uit hun tuin halen er een leuke plant voor terug krijgen ( hoveniers aanspreken) Misschien moeten we eens laten zien wat er gebeurt als er een 100 mm bui op te tuin valt….

Waterbesparing is weer een ander aspect van water. De bewustwording is er bij het gros van de mensen nog niet.  Naast waterbesparing is het ook belangrij na te denken over afvalwater. Met name in de zorg wordt er al nagedacht over hoe we er voor kunnen zorgen om zo min mogelijk geneesmiddelen door de wc te spoelen. In ziekenhuizen doen ze dat al, maar nog niet bij particulieren.  Als we het toch over gezondheid hebben, in Essen hebben we die muur van zeewier gezien waar water doorheen viel. Daardoor krijg je schone en vitale lucht.  Misschien kunnen we op een aantal plekken in de stad dit soort kunstwerken bouwen.

Jullie zien wat een avondje brainstormen heeft opgeleverd, te veel om op te noemen. Zaak is om nu te gaan focussen en dan een keuze te maken wat we gaan doen in augustus 2018.  Maar ook in augustus dit jaar gaan we iets doen om aan de bewoners van Nijmegen duidelijk te maken dat het Green Capital jaar er aan komt en dat iedereen moet meedoen.

Daarom hebben we gelijk een volgende vergadering vastgelegd en wel op dinsdag 21 februari  om 19.00 uur bij mij ( Griftdijk Noord 41 6663 aa in Lent).  We hopen dat de hele denktank die afgelopen dinsdag aanwezig was weer komt en nodigen we iedereen uit die door deze ideeën is geïnspireerd.

 

2 gedachten over “Eerste bijeenkomst Water

  1. Rob Cuppen Beantwoorden

    Hoi Margot,

    Denk ook aan de andere watersportverenigingen, die onder de paraplu van watersport Nijmegen zich een plaatsje aan het verwerven zijn op en aan de Spiegelwaal. Het gaat daarbij om duurzame sporten op basis van spierkracht en de kracht van de wind!

    Groet

  2. iMsCsEo.cOm sEo sErViCeS Beantwoorden

    IMSC SEO is a Singapore Search Engine Optimization or SEO company that provides SG SEO Services. Their proprietary SEO strategies derived from the Singapore SEO Experts help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in Singapore and around the world. Find more at http://imscseo.com/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *