Weezenhof gaat voor vergroening en meer biodiversiteit

Wijk: Weezenhof
Initiatief: Vergroening en meer biodiversiteit

De initiatiefnemers in Weezenhof vinden dat zij een erg mooie groene wijk hebben, maar veel van dit groen is nogal eentonig. Daarom willen zij aan de slag met het vergroten van de biodiversiteit in de wijk door op bepaalde plekken het bestaande groen te vervangen of uit te breiden met nieuwe, diversere beplanting waarin bijvoorbeeld ook insecten beter gedijen. “Idealiter creëren we zo een groene route die Weezenhof verbindt met het groen in Vogelzang en/of Staddijk.”

Het project ging van start in februari 2019.

Update oktober

Op 24 oktober stond de plantdag gepland, waarbij veel mensen hebben meegeholpen. Klik op deze link om nog veel meer foto’s te bekijken.

Plantdag 24 oktober

Update september

Op basis van verschillende informatierondes met buurtbewoners en in overleg met de wijkregisseur en groenadviseur is een concreet plan opgesteld voor het aanpassen van het groen op verschillende locaties aan de noordkant van Weezenhof om de biodiversiteit in dit gebied op te vijzelen. De eerste voorbereidingen voor deze aanpassingen worden momenteel getroffen. Op donderdag 24 oktober vindt de plantdag plaats.

Update april

Op dinsdag 23 april ontvingen de initiatiefnemers het duurzaam estafettestokje

Weezenhof

Waar staat het project nu?
– De mogelijke locaties en plan van aanpak zijn vastgesteld.
– Nu gaan ze verder met het creëren van draagvlak in de wijk en ze willen meer helpende handjes vinden. Dit doen ze onder andere door brieven in de bus te doen met de vraag ‘Wie wil er meedoen met het initiatief en het onderhoud?’
– Er volgt overleg met de wijkregisseur en groenadviseur over de uitvoering van het plan.

Meer informatie

Meer weten? Stuur een e-mail naar bram@lentekracht.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *