Hatert: verbinding en verduurzaming in de Wijk

Wijk: hatert
Initiatief: Verbinding en Verduurzaming in de wijk


Ismail, Foosi en Abdulhakim (v.l.n.r.)

Klik op de volgende link om het filmpje te bekijken.

Update oktober

Op 19 oktober vond de 1e echte actie plaats: zwerfafval opruimen met zo veel mogelijk mensen. Dit werd omlijst met een heus voetbaltoernooi, springkussen en heerlijk eten.

Voetbaltoernooi
Flink opgeruimd in de wijk
Gezellig samen eten en napraten
Gezellig samen eten en napraten

Het ontstaan van het initiatief

Wat gaan jullie doen in Hatert en hoe is jullie initiatief ontstaan?

Wij gaan zwerfafval opruimen in onze wijk. Dit doen we samen met bewoners met verschillende (migratie)achtergronden. Iedereen is welkom om mee te helpen. Met ondersteuning van Mijn Groene Wijk gaan we dit initiatief realiseren.

Waarom is het belangrijk om hier als wijkbewoners mee bezig te zijn?

Het is belangrijk voor de Hatertse bewoners om elkaar (beter) te leren kennen. Een aantal jaar geleden is de wijk opnieuw ingericht, waardoor bewonersaantallen elk jaar groeien. Het is dus vooral van belang voor de kennismaking tussen de (nieuwe) bewoners.

Zou jullie initiatief ook een goed voorbeeld kunnen zijn voor andere wijken in Nijmegen?

Hier wonen mensen met verschillende achtergronden. Wij hebben het idee dat er een negatief denkbeeld heerst over de personen met een migratieachtergrond. Als er zwerfafval op de straten ligt dan wordt algauw gedacht dat dit is veroorzaakt door deze groep. Wij willen juist laten zien, door zwerfafval te gaan opruimen, dat wij ook onderdeel zijn van de samenleving en dat wij ook iets kunnen betekenen voor andere bewoners. Ook wij zijn bewoners van Hatert. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *